School Song

School song (Romanization of Dhivehi)

Roohee Ghizaadhey, Mee ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Madhrasaa Ifthithaah
Mee Madhrasaa, Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Madhrasaa Ifthithaah
Thauleema Thahuzeeba Madhaniyyath Fathuraa

Vakivumakee Nethidhiumey, Ekuvumaky baarey
Mi motoga Hifehetteyne gothun mee baarey
Mi latheefee Maai Adhabaa Akhlaagee haarey
Adhi dheenee adhi Adhabee Amalee Ash-aarey
Roohee Ghizaadhey,  Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Madhrasaa Ifthithaah
Thauleema Thahuzeeba Madhaniyyath Fathuraa

Yaa Allah hiy thaahiru Thu’llaabun edhevey
Yaa Allah Kuri eruvun Thauleemah edhevey
Yaa Allah Musthaqbal roashanvun edhevey
Yaa Alalh thaa Abadhah thaufeeqah edhevey
Roohee Ghizaadhey, Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Madhrasaa Ifhithaah
Mee Madhrasaa, Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Ifthithaah
Roohee Ghizaadhey, Mee Madhrasaa Ifthithaah
Thauleema thahuzeeba Madhaniyyathu Fathuraa

© 2011 Madhrasathul Ifthithaah